Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 20 2018

mymindneversleeps
5945 7842
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaMerrry98 Merrry98

April 19 2018

mymindneversleeps
Reposted fromshakeme shakeme viastarryeyed starryeyed

April 18 2018

8989 6550 600
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja viaMerrry98 Merrry98
mymindneversleeps
If a poem hasn’t ripped apart your soul; you haven’t experienced poetry.
— Edgar Allan Poe
Reposted fromdusix dusix vianoticeable noticeable
mymindneversleeps
3176 1781
Reposted fromnezavisan nezavisan viajointskurwysyn jointskurwysyn
mymindneversleeps
9369 ca95 600
Reposted from1923 1923 viaimpressive impressive

April 17 2018

mymindneversleeps
6260 5000
mymindneversleeps
6573 2004
Reposted fromLittleJack LittleJack viaillumination illumination
mymindneversleeps
O tym, co jest nie tak, należy mówić sobie na bieżąco i wprost. Nie czekać, aż się przeleje, bo ze ścieraniem możecie nie nadążyć.Tak umiera miłość. Nie z powodu kłótni, lecz milczenia.
— Wyrwane z kontekstu
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viastarryeyed starryeyed
mymindneversleeps
Podobno nie wszystko można odzyskać. I nie każde niebo można naprawić.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromaletodelio aletodelio viaMerrry98 Merrry98
mymindneversleeps
3021 9c2a 600
mymindneversleeps
2282 c97e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaMerrry98 Merrry98

April 16 2018

mymindneversleeps
6111 5e4d
mymindneversleeps
najgorzej jest, gdy człowiek wraca po całym dniu wieczorem do domu i dociera do niego, że nie dostał codziennego smsa na dzień dobry i wie, że smsa na dobranoc też nie będzie. w zasadzie to nie będzie już żadnych smsów ani jakiegokolwiek innego kontaktu.
— znikajac.soup.io
Reposted fromznikajac znikajac viapocalujmnie pocalujmnie
mymindneversleeps
Pewnego dnia zatrzymasz się i powiesz: cholera, jak ta dziewczyna mnie kochała.
Reposted fromenchantement enchantement viaMerrry98 Merrry98
mymindneversleeps
Kto umie czekać, wszystkiego się doczeka.
— Romeo i Julia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viaMerrry98 Merrry98
mymindneversleeps
Niektóre ucieczki to sprawdzian czy komuś jeszcze na nas zależy.
— Bezimienna
Reposted fromzjedlimibrata zjedlimibrata viaMerrry98 Merrry98
mymindneversleeps
2801 b5ec
Reposted fromEtnigos Etnigos vianoticeable noticeable
mymindneversleeps

Zaufanie rośnie wzraz z czasem i wzrostem intymności, która w terminologii Stenberga oznacza bliskość, zrozumienie i wzajemne poznanie. Im bliżej jesteśmy ze sobą, im więcej mamy wspólnych spraw i sekretów, tym bardziej podobnie odczuwamy, tym większym zaufaniem darzymy drugą osobę. Tak wygląda naturalny proces. Reszta to komedie romantyczne i wyjątki.

Dlatego śmieję się, gdy ktoś w pierwszych trzech miesiącach związku chce wyjść sam na imprezę i dziwi się, że jego dziewczyna się martwi. Na jakiej podstawie mamy zaufać osobie, która jeszcze nigdy nie została wystawiona na próbę? Która jeszcze nigdy nie dowiodła, że jest godna zaufania? 

Nie chcę, by ktoś ufał mi w ciemno. Nie chcę też, by przekonywał mnie, że zdążył mnie pokochać po tygodniu spotkań. Nie chcę sobie niczego wmawiać i nie chcę, by ktoś przede mną udawał tylko po to, by mówić mi to, co – jak sądzi – chcę usłyszeć.

http://kobietanakonkretach.pl/zagrajmy-jednej-druzynie
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viabylejaka bylejaka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl