Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2019

mymindneversleeps
8542 8d2c 600
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
Nie chcę już więcej kochać, cierpieć, czekać ani wierzyć w rzeczy, których nie potwierdza życie.
— Marek Hłasko
Reposted fromfonar fonar vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
1827 b598 600
Reposted fromnyaako nyaako vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
1048 18fd

July 11 2019

mymindneversleeps
Ból jest nieunikniony.  Cierpienie jest wyborem.
— Haruki Murakami
Reposted fromautunno autunno vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
Jestem mistrzem chorych znajomości, których nie rozumiem.
— Ale ciągnę je mimo wszystko.
Reposted fromdespejo despejo viafreska freska
mymindneversleeps
   
Reposted from4777727772 4777727772 viafreska freska
mymindneversleeps
4792 21d5 600
Reposted fromfungi fungi vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
3921 d3b6

Léon (1994)

Reposted fromPoranny Poranny vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
1370 33de
Reposted fromzuzannag zuzannag vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
Jeśli udało ci się kogoś oszukać to nie dlatego, że ten człowiek jest głupi, tylko dlatego, że otrzymałeś więcej zaufania, niż jesteś wart.
— autor nieznany
mymindneversleeps
To bzdura, że mężczyzna ma Cię akceptować taką jaka jesteś. On ma za Tobą szaleć. I działać na Ciebie tak, że po jednym spojrzeniu nie możesz sobie przypomnieć hasła do skrzynki, które zmieniłaś trzy lata temu. W dzisiejszych czasach za bardzo ceni się wygodę, a zupełnie nie docenia chemii między ludźmi.
— Aleksandra Steć
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viastarryeyed starryeyed
mymindneversleeps
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viastarryeyed starryeyed
mymindneversleeps
Czyste sumienie jest najlepszą poduszką do spania.
— Marek Hłasko
mymindneversleeps
Nigdy nie zakładaj, że wiesz co czuje druga osoba.
mymindneversleeps
5176 493a
Reposted fromthetemple thetemple viafreska freska
0880 22c0
Reposted fromhelterskelter helterskelter viafreska freska

June 26 2019

mymindneversleeps
3113 0e21
mymindneversleeps

Przełknę cię 
prześpię 
przeboleję

zapomnieć 
nie zapomnę (...)

mymindneversleeps
9010 22d0
Reposted fromkarahippie karahippie vianiiks niiks
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl