Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2017

mymindneversleeps
Dbajcie o swoje kobiety. Nigdy nie myślcie, że zdobyliście je w całości i na zawsze. Nie ma na zawsze. Każdego dnia jest na dziś.
Reposted fromyoursunrise yoursunrise viaMerrry98 Merrry98
mymindneversleeps
BEZSENNE NOCE, SENNE PORANKI.
— Leśmian
Reposted frompoppyseed poppyseed viaMerrry98 Merrry98
mymindneversleeps
Jednym z wyznaczników zdrowia psychicznego jest umiejętność godzenia się z tym, czego nie możemy zmienić. Trzeba umieć opłakać stratę i iść dalej.
— Nancy McWilliams
Reposted fromborn2die born2die viatoolong toolong
mymindneversleeps

Milczy, bo milczy, ale wszystko widzi.
     

— F. Dostojewski, Bracia Karamazow
Reposted frompiksele piksele viatoolong toolong

June 26 2017

mymindneversleeps
8516 90cd 600
Reposted fromliliowadusza liliowadusza viabrzask brzask
mymindneversleeps
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask
mymindneversleeps
6195 aa55 600
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viastarryeyed starryeyed
mymindneversleeps
Znasz mnie na tyle  na ile Ci pozwolę.
— Uncertainty
Reposted fromUncertainty Uncertainty viapuszkamileny puszkamileny
mymindneversleeps
Reposted frombluuu bluuu viaimpressive impressive
1511 8d3d
Reposted frommrautyna mrautyna viaimpressive impressive

June 25 2017

mymindneversleeps

Gdybyś był, a nie bywał

Raz na jakiś czas

Byłabym wreszcie czyjaś

Nie bezpańska aż tak

— Hey
Reposted fromitwaslove itwaslove viaillumination illumination
mymindneversleeps
1203 6c64
Reposted fromsilentshout silentshout viaillumination illumination
mymindneversleeps

‒ A jak wytłumaczysz to, że potrzebowała aż pięciu lat, żeby uświadomić sobie, że ty jesteś mężczyzną jej życia?

‒ Bo człowiek boi się silnych uczuć innych ludzi. Bo życie jest skomplikowane i często igra z nami, przysyłając nam dobrą osobę w złym momencie.

— chyba tak właśnie jest.....
mymindneversleeps
ODESZLI OD SIEBIE Z POWODU NIEUSTALEŃ
Odeszli od siebie z powodu nieustaleń
Zgubili adresy i zapomnieli twarzy
Wracali do wspomnień co najwyżej z uśmiechem
Po którejś tam wódce kiedy robi się gorzko

Nie - ani ich pociąg ani też katastrofa
Ani deszcz też nie złączył To było bezpowrotne
To że bardzo kiedyś z powodu nieustaleń
Odeszli od siebie na dwa bieguny mostu
— Stanisław Grochowiak
Reposted fromperelin perelin viaillumination illumination

June 22 2017

mymindneversleeps
Co daje ci nadzieję?
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viatoolong toolong
5118 d3ff
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viafreska freska

June 20 2017

mymindneversleeps
8712 9d5c 600
5944 a789 600
Reposted fromcalcifer calcifer viaszarakoszula szarakoszula
mymindneversleeps
4812 ab73
Reposted fromkaiee kaiee viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl