Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 25 2017

mymindneversleeps
0645 9ff7
Reposted fromfriends friends viafreska freska
mymindneversleeps
9354 31b5
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viabrzask brzask
mymindneversleeps
Reposted frombluuu bluuu viabrzask brzask

March 22 2017

mymindneversleeps
"Pewien mądry człowiek powiedział kiedyś: „Nie da się odnaleźć miłości tam, gdzie jej nie ma, ani ukryć jej tam, gdzie naprawdę istnieje”. Pomyśl o tym".
— Leisa Rayven - "Zły Romeo"
Reposted fromWilalena Wilalena viatoolong toolong
mymindneversleeps
I nawet nie pytaj, czy będę o tobie pamiętać. Twoje imię jest jak wydłubane scyzorykiem na korze drzewa lub na szkolnej ławce, zostanie we mnie na zawsze.
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viatoolong toolong
mymindneversleeps
Powinnam wyłączyć telefon, usunąć facebooka i gdzieś wyjechać. I tam, w spokoju,  zastanowić się, na czym tak naprawdę mi zależy.
Reposted fromkatkad katkad viatoolong toolong

March 21 2017

mymindneversleeps
Ten, kto miał nieudane pożegnania, nie może oczekiwać wiele od ponownych spotkań.
— Milan Kundera “Niewiedza”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vialittlefool littlefool
mymindneversleeps

Nie odezwała się ani razu. Nie znam przyczyny. Być może oboje boimy się odezwać. Być może żadne z nas nie chce usłyszeć, że druga osoba nie chce rozmawiać. A może każde z nas jest zbyt dumne i nie chce wyjść na tego, który desperacko szuka kontaktu. Może po prostu jej nie zależy? Tak to już bywa. Mija tydzień bez kontaktu, potem miesiąc i nagle przerwa robi się tak długa, że głupio jest chwycić za słuchawkę. A więc nie dzwonię.

— Marie Lu
Reposted fromatris atris viasonicetobenice sonicetobenice

March 20 2017

mymindneversleeps
Najbardziej boję się właśnie tego, że to naprawdę się skończyło. I nic już nas nie czeka. I że już nigdy mi nie powiesz, że mnie uwielbiasz. I że już nigdy nie spojrzysz na mnie tak jak wtedy. I nigdy więcej nie powiesz 'dziękuję Ci za dziś.' Że już nigdy za nic mi nie podziękujesz.
— Charlotte Nieszyn Jasińska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRios Rios
mymindneversleeps
3690 e169
Reposted fromrisky risky viabrzask brzask
mymindneversleeps
9647 1d51 600
Reposted from27days 27days viapuszkamileny puszkamileny
mymindneversleeps
2815 02f6
8231 afc3

suspend:

Leonardo DiCaprio at his first Academy Awards in 1994

Reposted fromerial erial viaszarakoszula szarakoszula

March 19 2017

mymindneversleeps
4627 a459 600
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viapuszkamileny puszkamileny
mymindneversleeps
3705 9d4f
mymindneversleeps
Wszystko, co na zawsze trochę mnie przeraża..
— Julia Marcell - Andrew
Reposted frommonstrum monstrum viapiglet piglet

March 18 2017

mymindneversleeps
I teraz nie wiem co było prawdziwe.
— Czesław Miłosz
Reposted fromIriss Iriss viaRios Rios
9694 ea13 600
Reposted fromMijime Mijime viabrzask brzask
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl