Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 16 2018

Jedną z rzeczy, których się nauczyłem, jedną z zasad, które musiałem sobie wpoić, jest to, żeby nie żałować. Nigdy i pod żadnym pozorem nie wolno narzekać na coś czego nie ma, co nie istnieje rozumiesz? Nie ma żadnego “gdyby”, nie ma “mogłem”, i nie ma “jakbym”. Nie ma przeszłości ani przyszłości. A wiesz dlaczego? Bo to, mój przyjacielu, po prostu nie istnieje.
— Paweł Leśniak ‘Przed Północą’ (via polskie-zdania)

July 15 2018

mymindneversleeps
8861 956c
Reposted fromkarahippie karahippie viapocalujmnie pocalujmnie
5968 2588

July 14 2018

mymindneversleeps
Kobieta poniża siebie sama, kiedy porównuje się z inną kobietą.
— Sherry Argov - "Dlaczego mężczyźni kochają zołzy?"
Reposted fromlovvie lovvie viaimpressive impressive
mymindneversleeps
4364 4281
Reposted fromEtnigos Etnigos viadelain delain
mymindneversleeps
Zrośniesz się. To tylko kwestia czasu. Niech upłynie trochę wody, deszczu, łez i wina. A potem przyjdzie nowe życie i nowe słońce i nie będziesz już płakać za mostami, które spaliły się albo runęły w przepaść.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudaizia rudaizia
mymindneversleeps
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viarudaizia rudaizia
2703 001d 600
Reposted fromdivi divi viaszarakoszula szarakoszula
mymindneversleeps
Pośród wielu jej wad jedna okazała się nie do przeskoczenia: ona ciągle coś czuła, analizowała, co czuje, dlaczego tak czuje, co oznaczają jej uczucia, dlaczego analizuje, co zanalizowała, że czuje, i czy na pewno to czuła, co zanalizowała?
— ignacy karpowicz. -.-
Reposted fromrol rol viathatwasntadream thatwasntadream

July 10 2018

mymindneversleeps
3848 93c4
mymindneversleeps
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viaMerrry98 Merrry98
mymindneversleeps
8978 be51
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
mymindneversleeps
2321 7b54
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska

July 09 2018

mymindneversleeps
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol
Reposted fromolakocie olakocie viaimpressive impressive
mymindneversleeps
4175 d7fc 600
Reposted fromIzzy721 Izzy721 viadelain delain
mymindneversleeps
7057 ca3c
mymindneversleeps
0873 4041
Reposted fromdreamadream dreamadream viaMerrry98 Merrry98

July 08 2018

July 07 2018

9413 cf6b
Reposted fromgjfegjoeijge gjfegjoeijge viapocalujmnie pocalujmnie
mymindneversleeps
5953 908b 600
Reposted fromDennkost Dennkost vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl