Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 26 2019

mymindneversleeps
Pamiętaj, że możesz przegapić wiele dobrych rzeczy w życiu przez niewłaściwe podejście.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapuzzledbypeople puzzledbypeople
mymindneversleeps
6218 1b48
Reposted fromGIFer GIFer viairmelin irmelin
mymindneversleeps
Jesteś człowiekiem szczęśliwym, który bywa smutny czy smutnym, który bywa szczęśliwy? 
— S.Silverstein

May 20 2019

mymindneversleeps
mymindneversleeps
8830 464d 600
mymindneversleeps

May 19 2019

mymindneversleeps
9273 3121
Reposted fromRowena Rowena viairmelin irmelin
mymindneversleeps
4208 137a 600
Reposted fromTamahl Tamahl viaszarakoszula szarakoszula
mymindneversleeps
Co mam mówić, [...] czego ty ode mnie oczekujesz? Przecież jestem tak banalna, że aż typowa, nic się nie dzieje, jestem nigdzie i wszędzie, zawsze i nigdy. Kiedyś byłam bardziej, tak mi się przynajmniej wydawało, a teraz jestem mniej. Teraz tylko trwam, nie wierząc i nie oczekując.
— Marta Fox, "Ocalenie"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
6573 2004
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne

May 18 2019

mymindneversleeps
3682 f609 600
Reposted fromipo ipo viamarysia marysia
Reposted frommessedup messedup viastormymind stormymind
mymindneversleeps
0025 8585 600
mymindneversleeps
8084 f1e5

May 14 2019

Gdy rozmyślasz o życiu musisz pamiętać o dwóch rzeczach: żadna ilość poczucia winy nie naprawi błędów przeszłości i żadna ilość nerwów nie jest w stanie zmienić przyszłości.
Reposted fromdivi divi viaspokodama spokodama

May 12 2019

mymindneversleeps
Kobiety nie lubią niezdecydowanych facetów. Potrzebują męskich charakterów, męskich decyzji, zdecydowanych i poważnych działań.
Reposted fromRowena Rowena vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
3103 cc18 600
Reposted frompiehus piehus viathatwasntadream thatwasntadream
mymindneversleeps

Reposted from4777727772 4777727772 viabylejaka bylejaka

May 04 2019

mymindneversleeps
Mnie świat w ogóle nie interesuje (...). Jestem typem emocjonalnym, interesują mnie wzruszenia.
— beksiński
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaretro-girl retro-girl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl