Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 12 2019

mymindneversleeps
2364 61f4
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin

November 11 2019

mymindneversleeps
Czy to już czas, żeby przestać czekać?
— ja. dzisiaj. zaklinając rzeczywistość.
Reposted fromhesiamela hesiamela viasoko soko
mymindneversleeps
Musisz wytrzymać trochę dłużej, niż wydaje ci się, że jesteś w stanie, bo zbliżają się dobre rzeczy, których się nawet nie spodziewasz. 
— Orange is the New Black
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viamamzawieszke mamzawieszke
mymindneversleeps
Chciałabym mieć już spokój w sercu i poukładane myśli w głowie.
mymindneversleeps
8314 a4ee
Reposted fromzciach zciach viaegocentricgirl egocentricgirl
mymindneversleeps

Marina Abramovic meets Ulay


from
Marina Abramovic meets Ulay

“Marina Abramovic and Ulay started an intense love story in the 70s, performing art out of the van they lived in. When they felt the relationship had run its course, they decided to walk the Great Wall of China, each from one end, meeting for one last big hug in the middle and never seeing each other again. at her 2010 MoMa retrospective Marina performed ‘The Artist Is Present’ as part of the show, a minute of silence with each stranger who sat in front of her. Ulay arrived without her knowing it and this is what happened.”
mymindneversleeps
5411 73fc
Reposted frommonam monam viaimpressive impressive

November 04 2019

mymindneversleeps
I przyjdzie moment, w którym będziesz wdzięczny, że musiałeś przez to przejść.
— Eckhart Tolle
mymindneversleeps
9390 60df
Reposted fromonlyman onlyman viapsychedelix psychedelix
mymindneversleeps
9728 e58f 600
Reposted fromshabbadoo shabbadoo vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
3675 ee57 600
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
4554 b756 600
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
Przychylam się do opinii, że są dwa dni, którymi nie należy się przejmować. To wczoraj i jutro.
— Maria Czubaszek
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne

November 03 2019

mymindneversleeps
1062 7bdb 600
Ja, Olga Hepnarova 4
mymindneversleeps
5235 748a 600
Reposted fromkajakkowalik kajakkowalik viaimpressive impressive

November 02 2019

mymindneversleeps
0866 576b 600
Reposted fromcvx cvx viafreska freska
mymindneversleeps

Kłębiło się we mnie mnóstwo emocji, z których połączenia nic nie wynikało, tylko jakaś drętwota, brak uczuć wywołany nadmiarem uczuć.

— Hanya Yanagihara
Reposted fromaleander aleander viaszarakoszula szarakoszula
mymindneversleeps
O siódmej rano, w styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i przyjemności.
— Olga Tokarczuk
Reposted frommessinhead messinhead viaimpressive impressive
mymindneversleeps
Spokój wewnętrzny. To dla mnie jedyne kryterium. Jeżeli zdarzy mi się osiągnąć przy kimś spokój wewnętrzny, to wówczas z tym kimś zostaję. Dopóty, dopóki ten spokój nie zniknie.
— Borszewicz, Mroki
Reposted fromwyliczanka wyliczanka viaimpressive impressive

November 01 2019

mymindneversleeps
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl