Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

mymindneversleeps
Jak się człowiek przyzwyczai, że nie dostaje tego, czego pragnie, to stopniowo sam nie wie już, czego naprawdę chce.
— Haruki Murakami
Reposted frominto-black into-black vialaparisienne laparisienne

February 13 2019

mymindneversleeps
Boję się.
Boję się, że nie zdążę.
Że nagle okaże się, że wszystko się skończyło.
— Marcin Świetlicki
Reposted fromIriss Iriss vialaparisienne laparisienne
4650 9010 600
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vianoticeable noticeable
mymindneversleeps
7602 bf14 600
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
To bardzo trudne, kochana. Wiedzieć to, co wiesz, i nie móc nic z tym zrobić.
— Jodi Picoult - Już czas
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne

February 12 2019

mymindneversleeps
5559 d6e3 600
Reposted fromvanite vanite viairmelin irmelin
mymindneversleeps
Nie znasz mnie. Psuję rzeczy. I nie da się ich potem naprawić
— Sarah Linden
Reposted fromkyte kyte viairmelin irmelin
mymindneversleeps
6809 9612 600
Reposted fromsoftboi softboi vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
Samotność sprawia, że stajemy się bardziej surowi dla siebie samych a łagodniejsi dla innych: i jedno, i drugie czyni nasz charakter lepszym.
— Fryderyk Nietzsche
Reposted fromrainbowfuck rainbowfuck vialaparisienne laparisienne

February 11 2019

mymindneversleeps
5385 b105
Reposted fromEtnigos Etnigos viastormymind stormymind

February 10 2019

mymindneversleeps
Reposted frombluuu bluuu viaszarakoszula szarakoszula
mymindneversleeps
tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o7_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o8_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o1_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o2_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o5_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o4_540.gif (540×150)tumblr_okkzmnMjQN1sjhtm9o6_540.gif (540×150)
What we could’ve been
Reposted frompapaja papaja viatoolong toolong
mymindneversleeps
6070 039f 600
mymindneversleeps
W nastroju była zawsze szampańskim albo podłym. Same skrajności, nic pośredniego. Niektórzy mówili, że jest stuknięta. Drętwusy tak mówiły.
— Charles Bukowski – Najpiękniejsza dziewczyna w mieście.
Reposted fromnutt nutt viasonicetobenice sonicetobenice
7670 3477
Reposted fromtwice twice viafreska freska
mymindneversleeps
6941 2624
mymindneversleeps
6088 3360
Reposted fromczinok czinok viastormymind stormymind

February 04 2019

mymindneversleeps
5853 4005
Reposted fromslodziak slodziak viaMerrry98 Merrry98
mymindneversleeps
Każda porażka jest szansą żeby spróbować jeszcze raz, tylko mądrzej.
— Henry Ford
Reposted fromkyte kyte viaMerrry98 Merrry98
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl