Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 13 2017

mymindneversleeps
8010 578e
Reposted fromistsoeasy istsoeasy vianoticeable noticeable
mymindneversleeps
1474 f348
Reposted fromEkran Ekran viaimpressive impressive

July 12 2017

mymindneversleeps
Każdy lubi być w centrum czyjegoś wszechświata.
— Jonathan Carroll
Reposted fromumorusana umorusana viabylejaka bylejaka
mymindneversleeps
7747 9ce1
Reposted frominsidemyhell insidemyhell viaviren viren
Zadzwoń do mnie w środku nocy i powiedz że nie potrafisz beze mnie spać.
— . (via ten-uroczy-widok)
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaviren viren
mymindneversleeps
7279 759e
Reposted fromtwice twice viafeedingthesoul feedingthesoul
mymindneversleeps
2209 78e5
Amelie
Reposted fromvacannes vacannes viabylejaka bylejaka
mymindneversleeps
Chcę żeby ktoś kochał mnie jak Przybora Osiecką.
Reposted fromSayid Sayid viabylejaka bylejaka
mymindneversleeps
2850 81d2

July 11 2017

mymindneversleeps
Wydaje się, że w mózgu istnieje całkiem szczególny obszar, który można by nazwać poetycką pamięcią i który rejestruje to, co nas urzekło, wzruszyło, co dało piękno naszemu życiu. 
— "Nieznośna lekkość bytu" (Milan Kundera)
Reposted frompiepszoty piepszoty viapuszkamileny puszkamileny
2944 2580

dialnfornoir:

Twin Peaks

Reposted fromLittleJack LittleJack vianoticeable noticeable
mymindneversleeps
Kiedy ucichnie sztorm, nie będziesz pamiętała, jak go przeszłaś i jak to się stało, że przetrwałaś. Właściwie nie będziesz nawet pewna czy to już naprawdę koniec, ale o jednym możesz być absolutnie przekonana - gdy pokonasz nawałnicę, nie będziesz już tą samą osobą, którą byłaś, zanim nadszedł sztorm. O to właśnie chodzi w sztormach.
— Murakami
Reposted fromwaflova waflova viastarryeyed starryeyed

July 10 2017

mymindneversleeps
1673 7a42
mymindneversleeps
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
mymindneversleeps
2943 4c2d 600
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viaillumination illumination

July 09 2017

How difficult it is to be simple
— Vincent van Gogh
(via blackshivers)
Reposted fromLittleJack LittleJack viabylejaka bylejaka
mymindneversleeps
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viaBloodMoon BloodMoon
mymindneversleeps
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viapuszkamileny puszkamileny

July 08 2017

mymindneversleeps
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl