Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 29 2017

mymindneversleeps
To, co dobre, każe na siebie czekać.
— 'Cień Wiatru" Carlos Ruiz Zafon
Reposted fromravena00 ravena00 viaimpressive impressive
mymindneversleeps
6426 70ec
Reposted fromthegirl thegirl vialanabanana lanabanana

July 28 2017

mymindneversleeps
mymindneversleeps
mymindneversleeps
0027 1a25
Reposted from21gramow 21gramow viapuszkamileny puszkamileny
mymindneversleeps
Bo jak długo można tęsknić za człowiekiem, o którym wiesz, że już nigdy do ciebie nie wróci?
— Wojciech Tochman
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabylejaka bylejaka
mymindneversleeps
A może płakała, ponieważ zawaliło się jej życie ? Pierwszy lub kolejny raz ? Pewnie tak, ponieważ tak się płacze, gdy kogoś się bardzo kocha albo kocha, a kochać nie powinno. Z bezsilności się wtedy płacze. Bardziej niż ze smutku lub bólu.
— Janusz Leon Wiśniewski – "Miłość oraz inne dysonanse"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabylejaka bylejaka
mymindneversleeps
I tak żyłem przez parę miesięcy w tym dziwnym, pogmatwanym stanie rozczarowania, nie mogąc zrobić kroku w żadnym nowym kierunku. Świat posuwał się naprzód i zdawało się, że tylko ja tkwię w miejscu.
— Haruki Murakami "Przygoda z owcą"
Reposted fromxalchemic xalchemic vianoticeable noticeable
mymindneversleeps

July 23 2017

mymindneversleeps
6827 29c6
Reposted fromserplesniowy serplesniowy
mymindneversleeps
1564 9d37
Reposted fromnyaako nyaako viapuszkamileny puszkamileny
mymindneversleeps

Twój zapach,był jak znalezienie się w najbezpieczniejszym miejscu na ziemi.


Reposted fromoutoflove outoflove viapuszkamileny puszkamileny
mymindneversleeps
3455 391d
Reposted fromerial erial viaimpressive impressive
mymindneversleeps
5710 199c
Reposted fromdailylife dailylife viaimpressive impressive

July 22 2017

mymindneversleeps
1498 4b22 600
Reposted fromtfu tfu viapuszkamileny puszkamileny
mymindneversleeps
3855 849c 600

July 19 2017

9357 7534

July 18 2017

mymindneversleeps
2875 078d
Reposted fromandrewmyles andrewmyles vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl