Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2020

mymindneversleeps
3964 3af0
mymindneversleeps
5095 8775
truth about love.
mymindneversleeps
Oficjalnie jestem zatem w depresji. Określenie wydaje mi się trafne. Nie żebym czuł się bardzo nisko; to raczej otaczający świat wydaje mi się bardzo wysoko.
— Michel Houellebecq
Reposted fromhrafn hrafn viaimpressive impressive
mymindneversleeps
4867 03a9 600
Reposted fromwwannie wwannie viaimpressive impressive
mymindneversleeps
Pozwolę Ci na dotyk 
Tylko wtedy
Kiedy Twoje dłonie 
Będą przepełnione czułością
I czystymi intencjami
A każdy Twój ruch
Będzie wywoływał uczucie
Jakbyś pisał najpiękniejszy wiersz
Na mojej skórze
— Klaudia Wakuła
Reposted fromxalchemic xalchemic viatake-care take-care
mymindneversleeps
Bywała wesoła, roześmiana, pełna życia i energii (...) Tymczasem jednak przejmowała się nadal. Ciągle coś ją bolało lub dotykało.
— Agnieszka Osiecka, Dzienniki 1951
Reposted frommaybeyou maybeyou viatake-care take-care

May 19 2020

mymindneversleeps
1165 f323
mymindneversleeps
0743 f241
Reposted fromkarahippie karahippie
mymindneversleeps
0624 8a91
Reposted frommakle makle viawishyouwerehere wishyouwerehere
mymindneversleeps
5634 a796
Reposted fromhare hare viastormymind stormymind
mymindneversleeps
8428 a6db
Reposted fromonlyman onlyman vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
3853 490c 600
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
7268 34bc 600
Reposted fromniedobrze niedobrze viastormymind stormymind
mymindneversleeps
4124 a6e0
Reposted fromkarahippie karahippie
Chciałbym kiedyś jeszcze nie móc zasnąć z powodu pozytywnych wrażeń.
— (via czarne-lustro)
Reposted fromsoplica soplica vialaparisienne laparisienne

May 13 2020

mymindneversleeps
1661 bbe2
A student reading at his desk, smoking a cigarette, 1956. Photographed by Thurston Hopkins for Picture Post.
Reposted from0 0 viabylejaka bylejaka

May 11 2020

mymindneversleeps
3360 2ac3 600
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne

May 10 2020

mymindneversleeps
7993 d61f
Reposted fromEtnigos Etnigos viaikari ikari
mymindneversleeps
4900 88bb
mymindneversleeps
Reposted fromiblameyou iblameyou vialaparisienne laparisienne
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...