Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 23 2020

mymindneversleeps
8660 c759 600
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek vianoticeable noticeable
mymindneversleeps
Potrzebowała czasem chwili, żeby móc się rozpaść. Rozlecieć. Roztrzaskać. Żeby ktoś spojrzał na nią z troską, z tym ciepłym „rozumiem” w oczach, położył dłoń na głowie i głaskał, i tulił, dopóki cały smutek nie wypłynie z jej duszy, a ciało znowu stanie się całością.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudaizia rudaizia
mymindneversleeps
Trzeba nauczyć się odpuszczać miłość, której nie ma, przyjaźnie, które nie służą, i ludzi, których nie ma obok, gdy najbardziej tego potrzebujemy. I pamiętać o tym, by nie zmuszać nikogo do niczego. Wymuszone rzeczy nie są nic warte.
— Tomasz Antosiewicz
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viarudaizia rudaizia

January 15 2020

mymindneversleeps
9501 806e 600
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreska freska
mymindneversleeps
9180 7585
Reposted fromEtnigos Etnigos viathatwasntadream thatwasntadream
mymindneversleeps
Reposted frommrrru mrrru viafreska freska
mymindneversleeps
0837 4869 600
Reposted fromzelbekon zelbekon viafreska freska
mymindneversleeps
5865 91ce 600
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreska freska

January 14 2020

mymindneversleeps
2504 7388
Reposted fromkarahippie karahippie viafreska freska

January 07 2020

mymindneversleeps
9060 5989
Reposted fromtichga tichga viaserplesniowy serplesniowy
mymindneversleeps
9626 af5f 600
Reposted frompanimruk panimruk vianoticeable noticeable
mymindneversleeps
 Być razem nie oznacza aktywnie asystować w sprzątaniu bałaganu partnera. Oznacza czekać cierpliwie i kibicować, zajmując się jednocześnie własnym bałaganem. Wierzyć głęboko, że przyjdzie taki czas, kiedy wspólnie odpoczniemy po wysiłku, jaki każde z nas włożyło w sprzątanie samego siebie. 
Reposted fromlovvie lovvie vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
Największą sztuką jest przejść przez piekło i nie stać się diabłem.
— A. N.
Reposted fromscharlotte0 scharlotte0 vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
1356 828e 600
Reposted fromnutt nutt vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
9734 fd43
Reposted fromEtnigos Etnigos viathatwasntadream thatwasntadream

January 06 2020

mymindneversleeps
mymindneversleeps

January 05 2020

mymindneversleeps
Józef Chełmoński, Noc gwiaździsta | 1888 olej, płótno, 58 x 73 cm 

January 04 2020

mymindneversleeps
5523 8278
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl