Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 23 2020

mymindneversleeps
1740 32d4
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaoskus oskus
mymindneversleeps
LA ESPADA QUE GUARDA EL CAUDAL
Reposted fromdrunkwolf drunkwolf viaglowa glowa
mymindneversleeps
Przyjemności: Mężczyźni. Wino. Seks. Chodzenie po plaży boso. Muzyka w słuchawkach. Jazda samochodem w nocy. Pierwsza łyżka lodów. (...) Rozmowy z ludźmi, gdy nie zastanawiasz się, co powiedzieć, tylko słowa same z ciebie wypływają. Dobry film. Dobry serial. Długie pocałunki. Wieczór, który masz tylko dla siebie. Nieprzyjemności: Mężczyźni. Kłótnie. Słaby seks. Okres. Kolejki. Nadęte księżniczki. Ludzie opierdalający kelnerki.
— Piotr C. "# to o nas"
mymindneversleeps
0090 5d5e

February 22 2020

mymindneversleeps

February 20 2020

mymindneversleeps
Jesteśmy zdystansowani, nieczytelni w relacjach, bo wydaje się nam, że wtedy trudniej będzie nas skrzywdzić. Ze strachu rezygnujemy z szansy na zbudowanie czegoś prawdziwego z drugim człowiekiem. Warto z tego wyjść. Zaryzykować chociaż raz.
— Ireneusz Czop w rozmowie z Moniką Sobień w magazynie "WeMen"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreska freska
mymindneversleeps
Partnerzy, którzy dosłownie we wszystkim się zgadzają mogą 
przestać być atrakcyjni dla siebie po pewnym czasie. To właśnie inność i odmienność zdania drugiej osoby może być czymś interesującym, rozwojowym i inspirującym.
— Dagmara Gmitrzak - "Jak pokochać siebie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreska freska
mymindneversleeps
Niektórzy myślą, że intymność dotyczy zbliżenia. Ale intymność dotyczy prawdy. Kiedy zdajesz sobie sprawę, że możesz powiedzieć komuś swoją prawdę, kiedy możesz się mu pokazać, kiedy stoisz przed nim odkryty, a jego reakcja brzmi "jesteś bezpieczny ze mną" - to jest intymność.
— Taylor Jenkins Reid
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viastarryeyed starryeyed

February 13 2020

mymindneversleeps
0954 3fb6 600
Reposted frommiischa miischa viatoolong toolong
mymindneversleeps
Można całe życie wspinać się po szczeblach drabiny i nagle pod koniec odkryć, że stała ona oparta nie o tę ścianę.
— Krzysztof Kaluta
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viafreska freska

February 11 2020

mymindneversleeps
8220 12ae
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreska freska

February 08 2020

mymindneversleeps
Im starszy jesteś, tym bardziej zdajesz sobie sprawę, że nie chcesz mieć niepotrzebnych dramatów lub wyczerpujących konfliktów, po prostu chcesz mieć miejsce, w którym można poczuć spokój lub ludzi, którzy go generują. 
— trzask.prask
Reposted fromlovvie lovvie viabylejaka bylejaka

February 06 2020

mymindneversleeps
7479 e5d7
Reposted fromEtnigos Etnigos viarudaizia rudaizia

February 05 2020

mymindneversleeps
5378 8850
Reposted fromthesoup thesoup viackisback ckisback

February 04 2020

mymindneversleeps
2214 b0e8 600
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viafreska freska
mymindneversleepshow I plan to live my life
Reposted fromliwiadruzylla liwiadruzylla viafreska freska

February 02 2020

mymindneversleeps
1962 8601
Reposted fromstylte stylte viafreska freska
mymindneversleeps
3690 342f 600
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska
mymindneversleeps
7684 c3e9
Reposted fromwind-whistler wind-whistler viafreska freska
mymindneversleeps

Znaleźć człowieka, z którym można porozmawiać nie wysłuchując banałów, konowałów, idiotyzmów cwaniackich, łgarstw, fałszywych zapewnień, tanich sprośności lub specjalistycznych bełkotów 'fachowca', dla którego branżowe wykształcenie plus umiejętność trzymania widelca jest całą jego kulturą, kogoś bez płaskostopia mózgowego i bez lizusowskiej mentalności - to znaleźć skarb.

— Waldemar Łysiak
Reposted fromyourtitle yourtitle viafreska freska
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl