Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 01 2019

mymindneversleeps

Jeżeli skrzywdziłem kogoś, w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Z powodu mojego własnego zamętu
Proszę o wybaczenie.

Jeżeli ktokolwiek skrzywdził mnie w jakikolwiek sposób,
Świadomie czy nieświadomie
Poprzez ich własny zamęt
Wybaczam im.

I jeżeli istnieje sytuacja,
W której nie jestem jeszcze gotowy przebaczyć,
Wybaczam to sobie.

Za wszelkie momenty, kiedy krzywdzę siebie,
Negowanie siebie, wątpienie w siebie, bagatelizowanie siebie,
Osądzanie siebie lub bycie niemiłym dla siebie
Z powodu mojego własnego zamętu
Wybaczam sobie.


— Buddyjska modlitwa przebaczenia
Reposted fromkitana kitana vianiiks niiks
mymindneversleeps

October 29 2019

mymindneversleeps
9163 e13f 600
N/Y Line 6 
at 23 Street Station to Downtown
Reposted fromEmisja Emisja viawishyouwerehere wishyouwerehere
mymindneversleeps
1338 59a9
Reposted fromfelicka felicka viamarysia marysia

October 28 2019

mymindneversleeps
7212 642f 600
Reposted fromrisky risky vialaparisienne laparisienne
6049 7e57
Reposted fromkattrina kattrina vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
8308 2e01
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafreska freska

October 27 2019

mymindneversleeps
4123 c4b6
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
3388 1931 600
mymindneversleeps
mymindneversleeps
To właśnie robią ludzie w tym chaotycznym świecie(…): odchodzą, kiedy chcą. Znikają, wracają, potem znowu znikają. A ty zostajesz z tym sam i musisz się jakoś pozbierać.
— Lauren Oliver
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
3416 2cd7
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viafreska freska
mymindneversleeps
9272 9eaf 600
Reposted fromPauliiinsxo Pauliiinsxo vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
5006 2979
Reposted fromxalchemic xalchemic viamglistyporanek mglistyporanek
mymindneversleeps
7141 f240
Reposted fromverronique verronique viaimpressive impressive
mymindneversleeps
mymindneversleeps
6644 854e 600
Reposted fromzciach zciach viamarysia marysia
mymindneversleeps
2673 a132 600
Reposted fromyveee yveee viaszarakoszula szarakoszula
mymindneversleeps
7898 5ea8
2812 bf9b 600
Reposted fromtwice twice viaimpressive impressive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...