Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 09 2019

mymindneversleeps
3117 9340 600
Reposted frompiehus piehus vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
3837 dc99 600
z dzisiejszej lektury podręcznika akademickiego do psychologii.
Reposted frommtyna mtyna vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
Właściwie chodzi wyłącznie o to, żeby nie poddać się zmęczeniu, nigdy nie dopuścić do braku zainteresowania, do obojętności, nigdy nie zagubić swej bezcennej ciekawości, bo wtedy człowiek sam sobie pozwala umrzeć.
— Tove Jansson – Podróż z małym bagażem
Reposted fromOff Off viaimpressive impressive

December 07 2019

mymindneversleeps
6507 04f9 600
Reposted frometernaljourney eternaljourney viafreska freska
5869 de9f
Reposted fromkniepuder kniepuder vialaparisienne laparisienne
5315 3927
Reposted fromkniepuder kniepuder vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
2297 42e5
Reposted fromdailylife dailylife vialaparisienne laparisienne

December 06 2019

mymindneversleeps
Kiedyś przecież wrócę. Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Marek Hłasko - "Sowa, córka piekarza"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viafreska freska

December 01 2019

mymindneversleeps
4078 421e 600
Reposted fromBabson Babson viathatwasntadream thatwasntadream
mymindneversleeps
3693 29e9 600
Reposted fromEtnigos Etnigos viafreska freska

November 25 2019

mymindneversleeps
Kiedy ptak żyje zjada mrówki. Kiedy ptak umiera, mrówki zjadają ptaka. Z jednego drzewa można zrobić milion zapałek, ale jedna zapałka może spalić milion drzew. Okoliczności mogą się zmienić w jednej chwili. Nie poniżaj, nie krzywdź nikogo w życiu. Możesz czuć się potężny dzisiaj, ale czas jest potężniejszy od Ciebie.
— soooooo true ! autor nieznany
Reposted fromperfectsense perfectsense viafreska freska

November 20 2019

mymindneversleeps
Czekanie to dziwny okres, powoduje ogromne i nieusuwalne zniszczenia, nawet jeżeli umie się czekać.
— Grażyna Jagielska - Miłość z kamienia. Życie z korespondentem wojennym.
mymindneversleeps
3010 2bc2
Reposted fromrenirene renirene vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
7819 b1e1
Reposted fromEtnigos Etnigos vialaparisienne laparisienne

November 18 2019

mymindneversleeps
3235 0d81 600
Reposted fromcool-carlos cool-carlos vialaparisienne laparisienne
mymindneversleeps
6788 7ee2
Reposted fromFavCartoons FavCartoons viafreska freska

November 17 2019

mymindneversleeps
Kobiecie trzeba okazywać uczucie, namiętność, mówić jej o miłości, ściskać za ręce. 
— Bolesław Prus - Lalka
Reposted fromlovvie lovvie viamglistyporanek mglistyporanek
mymindneversleeps

November 14 2019

mymindneversleeps
4257 98fb
Reposted fromkarahippie karahippie viaimpressive impressive
mymindneversleeps
Reposted fromhairinmy hairinmy viaszarakoszula szarakoszula
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...